Facylitacja

W czasie permanentnej zmiany i konieczności szybkiego wdrożenia rozwiązań dopasowanych do wciąż zmieniających wymagań, kluczowe staje uławianie procesu organizacyjnego.

W tworzeniu nowych „zwinnych” rozwiązań, dostosowaniu procesów i procedur do nowych okoliczności, utrzymaniu morale i zaangażowania pomaga świadome angażowanie ludzi w rozwiązania problemów oraz wykorzystywanie różnorodności ich opinii i postaw do kreowania wartości dodanej.

Tworzenie grup projektowych i zadaniowych oraz nadawanie im sprawstwa i odpowiedzialności wspiera biznes a także buduje więź ludzi z organizacją w aspekcie emocjonalnym.

Ułatwianie przez facylitowanie jest działaniem nakierowanym na zwiększanie efektywności pracy grup w realizacji celów, w różnych fazach sytuacji kryzysowej.

Zewnętrzny facylitator zapewnia:

  • wsparcie grupy w jednoznacznym określeniu problemów/potrzeb/zadań
  • pomoc w komunikacji interpersonalnej między członkami grupy
  • wsparcie członków grupy w przyjmowaniu przez nich ról i odpowiedzialności odpowiadających ich osobistym preferencjom i motywacji

Facylitacja pomoże w sprawnym uzgodnieniu i zaplanowaniu:

  • dopasowanych do organizacji praktycznych sposobów budowania zaangażowania u osób realizujących cele i zadania w formule pracy zdalnej
  • wyborze pragmatycznych sposobów wsparcia pracowników w sytuacjach kryzysu medycznego, ekonomicznego, psychologicznego
  • pragmatycznych sposobów komunikowania się na płaszczyźnie rzeczowej i emocjonalnej w sytuacji pracy zdalnej
  • standardu informowania pracowników o decyzjach związanych z ruchami kadrowymi (zwolnienia, przesunięcia, nowe rekrutacje)
  • podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków grupy roboczej, w oparciu o indywidualne motywacje, preferencje i predyspozycje

Forma pracy:

  • 1,5 h SESJE ZDALNE, dla grup do 12 osób (platforma Zoom, Mural, Miro)
  • 2 h sesje dla grup do 12 osób realizowane w lokalizacji firmy (prowadzone w zależności od potrzeb w języku polskim lub angielskim)

Narzędzia wspierające rezultaty: technika – warsztat konsensusowy wg. Technology of Participation

Sylwetki facylitatorów

Anna Zaremba

Anna ZAREMBA

Współzałożyciel Akademii Facylitacji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów (IAF). Prowadzi warsztaty w metodyce Technology of Participation (Group Facilitation Methods, Action Planning, Participatory Strategic Planning, Difficult Conversations) oraz Process Iceberg.

Alan Heckamn

Alan HECKMAN

Doświadczony facilitator, trener facylitacji, mentor facylitatorów ICA UK. Facylitacją zajmuje się od 20 lat. Stale pracuje w Wielkiej Brytanii ze społecznościami lokalnymi, samorządami, instytucjami rządowymi i biznesem. Specjalizuje się w planowaniu i prowadzeniu warsztatów skoncentrowanych na celach i zaangażowaniu uczestników.