Imię i nazwisko *

Firma

Adres email *

Telefon

Temat *

Treść wiadomości

 

 

* pole wymagane

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JUBBA Organizacje Przyszłości, ul. W. Bogusławskiego 18 lok. 166, 01-923 Warszawa
  2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy.
  3. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie związane z przesłaniem informacji marketingowych, to poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza wyraźnie udziela Pani/Pan zgody na przekazanie Panu/Pani tej informacji na wskazany adres e-mail lub numer telefonu.
  4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w p. 2 zgodzie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  5. Przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. Wszelkie wyrażone przez Panią/Pana zgody można wycofać w dowolnym terminie.
  7. Administrator prosi o wycofywanie zgód oraz zgłaszanie woli dostępu lub żądań wymienionych w p. 4 i 5 w formie pisemnej lub elektronicznej, dla celów dowodowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Pani/Pana danych przed terminem zgłoszenia tego żądania.
  8. Z zasadami przetwarzania danych osobowych w JUBBA Organizacje Przyszłości można się zapoznać tutaj.

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można się kontaktować pod adresem biuro@jubba.pl lub listownie na podany poniżej adres siedziby Administratora.

JUBBA Organizacje Przyszłości
ul. Wojciecha Bogusławskiego 18 lok. 166
01-923 Warszawa
tel. 22 487-93-37
kom. 509-946-446