Business Transformation w firmach rodzinnych – PSYCHOLOGIA ZMIANY

Polska gospodarka rozwija się nieprzerwanie od 26 lat, co jest rekordowym wynikiem w UE. Motorem rozwoju są małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. Większość z nich działa w sektorze MŚP. Firmy z tradycjami, produkują towary i dostarczają usługi o wysokiej jakości. Przedsiębiorcy firm rodzinnych znakomicie opanowali sztukę znajdowania nisz rynkowych i prowadzenia biznesu w kraju, w którym prawo jest niestabilne, a obciążenia pracodawcy ogromne.

Polskie firmy rodzinne wpływają̨ na rozwój lokalny, utożsamiają się ze środowiskiem, w którym żyją i pracują. Charakterystyczną ich wspólną cechą jest myślenie o własnej przyszłości w kategoriach przyszłości rodziny. Przedsiębiorcy, którzy po 1989 roku powołali firmę, budowali ją od podstaw i inwestując w nią cały własny kapitał, czas i energię – stają dziś przed dylematem sukcesji.

Istotą sukcesu sukcesji jest zaplanowanie i wdrożenie rozwiązań prawnych, finansowych, organizacyjnych, zarządczych w cyklu procesu zmian organizacyjnych. Działania na każdym z tych pól, niosą za sobą konieczność przeprowadzenia transferu własności, władzy, wiedzy, także w wymiarze psychologicznym. Każda zmiana choć jest naturalnym procesem rozwoju przedsiębiorstwa napotyka na barierę związaną z działaniem pola dwóch sił – napędowych i hamujących. Z jednej strony wszyscy widzą konieczność zmiany a z drugiej pragną, aby wszystko pozostało po staremu. W firmach rodzinnych ma miejsce silne wewnętrzne przekonanie co do realizowanej misji firmy. Wynika ono z poczucia wspólnoty, przynależności, tożsamości generacyjnej, jaką posiadają jej członkowie. Transformacja wymaga ustrukturalizowanych działań także na rzecz zachowania i utrzymania wspólnych wartości. W procesie transferu własności, władzy, wiedzy zachowanie wspólnych wartości jest działaniem na rzecz podtrzymywania i umacniania ładu społecznego.

wartości

Wspólne wartości są specyficznym drogowskazem dla jednostek i grup, motywują do działania, wyznaczają kierunek aktywności.

W sposób systemowy i procesowy współpracujemy z firmami w każdej procesie transferu własności władzy i wiedzy, w oparciu o wartości firmowe, czyli kod genetyczny pozwalający na spójną komunikację z różnymi grupami partnerów; klientami, akcjonariuszami, kontrahentami, lokalnymi społecznościami, pracownikami.

Wykorzystujemy wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne oraz metody zorientowane na wykorzystanie potencjału grup i jednostek:

  • testy psychometryczne wspierające firmę w strategicznych decyzjach personalnych, podczas powoływania osób na nowe stanowiska i role
  • wywiady behawioralne; ustrukturalizowane rozmowy z nestorem, sukcesorem, kadrą menedżerską ukierunkowane na analizę wartości, wiedzy, umiejętności, postaw
  • techniki coachingu podczas prac koncepcyjnych nad strategią zmiany, opracowania strategii sukcesji, raportów
  • facylitację, która podczas sesji strategicznych, zebrań ekspertów/doradców wzmacnia zaangażowanie i prowadzi zespół do wspólnie wypracowanego rezultatu
  • mentoring, podczas mapowania i modelowania procesu Zarządzania Kapitałem Ludzkim

W CELU PRZYGOTOWANIA SPERSONALIZOWANEJ OFERTY SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM