Wizja firmy

Podnieś koncentrację. Uprość operacje.

Misja firmy

Wspieramy klientów w budowaniu organizacji przyszłości

Wartości

Wiedza

Wydajność

Jakość

Zaufanie

Partnerstwo

 

Firma JUBBA Organizacje Przyszłości powstała w 2014 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradcze realizowane po pełnym rozpoznaniu sytuacji klienta, w tym także jego otoczenia biznesowego.

Intensywny rozwój firmy przypada na lata 2015-2016, kiedy to grupa doświadczonych pasjonatów oceny i rozwoju skupiała się na dedykowaniu firmom usług związanych z tworzeniem i wdrażaniem systemów zarządzania kompetencjami. Na przestrzeni tego okresu oferowane usługi skupiały się na rekrutacji, ocenie kompetencji, diagnozie potrzeb rozwojowych, planowaniu indywidualnych ścieżek kariery.

Okres intensywnego rozwoju firmy zbiegł się w czasie z rozwojem nowych technologii, big data oraz uczenia maszynowego. Technologiczna rewolucja pociągnęła za sobą konieczność zmian rozumienia potrzeb biznesu. W czasach, kiedy wymierny rezultat biznesowy stał się uzależniony od dostępności zasobów i współpracy – JUBBA dedykowała rynkowi dodatkowe usługi. Siła ich tkwi w narzędziach zorientowanych na budowanie organizacji przyszłości, reagowaniu na dokonujący się postęp, tworzeniu rozwiązań integrujących działania z różnych obszarów i mających wpływ na wyniki finansowe.

Pracujemy z klientami, w których obecne lub przyszłe strategie wpisana jest sentencja:

Stoimy u progu technologicznej rewolucji, która gruntownie zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i współistniejemy. W swojej skali, zakresie i kompleksowości ta transformacja będzie czymś, czego ludzkość dotychczas nie doświadczyła…” Klaus Schwab, World Economic Forum

Wspólnie z naszymi klientami budujemy organizacje, które charakteryzuje:  

  • Spłaszczona struktura organizacyjna – model organizacji sieciowej (sieci złożone z coraz mniejszych jednostek organizacyjnych)
  • Zespoły są podstawowym element struktury
  • Kadra ma wysokie kwalifikacje
  • Pracownicy wykorzystują swoje naturalne talenty i mają wewnętrzną motywację do budowania rozwiązań wyróżniających firmę na rynku
  • Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa tworzone jest w oparciu o jakość produktów i usług