Development & Learning Center – ALTERNATYWA DLA TYPOWEGO SZKOLENIA

Development & Learning Center to forma rozwoju dorosłych oparta na modelu uczenia przez doświadczenie.

Development & Learning Center stwarza idealne warunki do rozwoju pracownikom najbardziej utalentowanym, zorientowanym na ciągle uczenie się i dzielenie wiedzą. Szczególnie wspiera ideę indywidualnego rozwoju, budowania zindywidualizowanej ścieżki kariery, zwiększania samoświadomości.

Development & Learning Center to forma rozwoju wykorzystywana w innowacyjnych firmach jako alternatywa dla typowych szkoleń.

Development & Learning CenterTypowe szkolenie
+ orientacja na jednostkę (osobę) – orientacja na grupę
+ ciągłe zaangażowanie uczestnika (każdy uczestnik bierze udział w każdym ćwiczeniu/zadaniu) – sekwencyjna aktywność uczestnika i zaangażowanie w pojedyncze ćwiczenia
+ koncentracja na doskonalenie umiejętności biznesowych – koncentracja na pozyskaniu informacji o stosowanych w biznesie technikach/metodach
+ koncentracja na zasobach uczestnika i tworzeniu mu przestrzeni do ich poszerzania – koncentracja na korzystaniu z zasobów innych osób
+ pomiar osobistych umiejętności i indywidualnych efektów– brak pomiaru
+ szczegółowa indywidualna informacja zwrotna dla uczestnika– ogólna informacja zwrotna dla uczestnika
+ indywidualny pisemne podsumowanie efektywności w formie pisemnego raportu dla uczestnika– brak pisemnego podsumowania aktywności pojedynczej osoby
+ akceptacja swoich słabych stron i akceptacja rozwoju– możliwość ukrycia luk kompetencyjnych
+ planowanie kolejnych etapów rozwoju– brak koncentracji na dalszych krokach rozwoju
+ ewaluacja (pomiar otwartości na feedback i sprawności uczenia się)– skomplikowany pomiar efektów
+ metoda postrzegana jako innowacyjna i efektywna– metoda postrzegana jako nienowoczesna i niskoefektywna

Development & Learning Center jako forma nauki i rozwoju zbudowana jest na założeniu, że:

  • wiedzę zdobywa się poprzez praktykę i doświadczenie
  • konkretne doświadczenie skłania człowieka do rozumnej autorefleksji nad zastosowanym sposobem działania
  • osobista refleksja zbudowana na bazie własnej autoanalizy oraz informacji zwrotnej od osoby obserwującej, stanowi wiedzę służącą nie tyle do opisania konkretnego zdarzenia, ale wszystkich jemu podobnych
  • tylko wiedza weryfikowana przez aktywne eksperymenty – czyli sprawdzenie nowego pomysłu w praktyce prowadzi do powstania nowych doświadczeń

Model uczenia się przez doświadczenie stanowi fundament większości teorii zarządzania wiedzą i organizacji uczącej się.

W CELU PRZYGOTOWANIA SPERSONALIZOWANEJ OFERTY SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM