Audyt innowacyjności kapitału intelektualnego – KOD ORGANIZACJI PRZYSZŁOŚCI

Obowiązku stosowania audytu innowacyjności w biznesie XXI wieku nie ma, ale firmy poważnie myślące o ekspansji na nowe rynki, sprostaniu konkurencji i dynamicznym wzroście w oparciu o posiadany kapitał intelektualny, czują coś, co można by nazwać „wewnętrznym przymusem”.

Ich decyzje o przeprowadzeniu audytu innowacyjności kapitału ludzkiego wypływają ze rozumienia, że innowacyjność to postawa a dzięki pracownikom można budować organizacje przyszłości, reagować na dokonujący się̨ postęp, tworzyć innowacyjne rozwiązania, integrować działania z różnych obszarów, wpływać na wyniki finansowe.

Co powinno wyróżniać pracowników, z którymi żadna maszyna nie ma szans konkurować?

Jak ich odkryć i zatrzymać?

Znalezienie odpowiedzi na te pytania pozwala osiągnąć przewagę nad konkurencją.

Audyt innowacyjności kapitału intelektualnego coraz częściej stosowany jest jako stymulator rozwoju przedsiębiorstwa. W myśleniu innowacyjnym – wbrew powszechnemu przekonaniu nie chodzi o pomysły a o rozwiązywanie problemów. Najprostszym sposobem na zbudowanie innowacyjnego zespołu jest wzmocnienie pozycji osób, które już pracują w organizacji oraz stworzyć im środowisko sprzyjające wykorzystaniu i wzmacnianiu ich potencjału.

Poprzez audyt innowacyjności kapitału intelektualnego, odpowiadamy na pytania:

 • czy w firmie są stworzone warunki do uwolnienia tkwiącego w pracownikach potencjału kreatywności i innowacyjności
 • czy zadania poszczególnych pracowników nie dublują się
 • czy kanały komunikacyjne są drożne
 • czy zadania, które wykonują pracownicy pozwalają im na wykorzystanie ich mocnych stron 
 • czy know how firmy jest wykorzystywane właściwe, a pracownicy nie mają problemów z dostępem do wiedzy
 • czy są realizowane potrzeby rozwojowe zatrudnionego personelu.

Nasze działania dzielimy na 3 etapy:

 • Audyt zerowy – bilans otwarcia, gdzie podstawowym instrumentarium audytu innowacyjności kapitału intelektualnego jest – KOD Organizacji Przyszłości
 • Analiza danych
 • Synteza.

Produkty pracy:

 • Typologia zasobów w oparciu o narzędzie KOD Organizacji Przyszłości
 • Rekomendacje sposobów na zbudowania innowacyjnego zespołu.

W CELU PRZYGOTOWANIA SPERSONALIZOWANEJ OFERTY SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM BIUREM