NOWE OKOLICZNOŚCI I WYMAGANIA DLA BIZNESU

– informacje zebrane na postawie wywiadów z przedstawicielami różnych sektorów gospodarki

 • Zakłócenie długookresowej perspektywy rozwoju firmy, branży
 • Naruszenie stabilności ekonomicznej, ciągłości procesów, integralności systemu organizacyjnego 
 • Weryfikacja strategii w warunkach ryzyka, nieprzewidywalności
 • Rewizja wartości
 • Zmiana celów taktycznych, operacyjnych
 • Nieprzewidywalność i wszechobecność zagrożenia zdrowotnego
 • Niespójny przekaz medialny
 • Ograniczone kontakty społeczne
 • Utrata kontroli i pełnych swobód decyzyjnych
 • Gwałtowne przesunięcie priorytetów na sferę zdrowotną i bytową
 • Obniżenie jakości i wydajności pracy w wyniku zmiany organizacji, ergonomii pracy
 • Stres jako powszechne zjawisko psychologiczne 
 • Rewizja myślenia o karierze i rozwoju pracownika

DETERMINANTY SUKCESU ORGANIZACJI W ŚWIECIE VUCA

– wagi nadane na podstawie analizy aktualnych zmian społeczno-gospodarczych, literatury, wywiadów i konsultacji z przedstawicielami biznesu w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

3 PRIORYTETY

 1. PSYCHOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
 2. DBANIE O ORGANIZACJĘ
 3. WSPÓLNOTOWE PODEJŚCIE DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW