Głównym założeniem produktu POBUDŹ INNOWACJE™ jest audyt innowacyjności w organizacji. Punktem wyjścia dla tych działań jest wykorzystanie w procesie diagnozy rzetelnego i trafnego narzędzia – KOD Organizacji Przyszłości. Jego zastosowanie otwiera organizacjom drogę do kompleksowej pracy nad optymalizacją procesu wykorzystania własnych zasobów.

Naszym klientom oferujemy analizę wyników audytu innowacyjności organizacji oraz indywidualne i zbiorcze raporty będące wsparciem w procesie grupowania zasobów oraz planowania sposobu ich wykorzystania. Udzielamy rekomendacji i wsparcia we wdrożeniu nowych rozwiązań sprzyjających wykorzystaniu potencjału innowacyjnego. Rekomendujemy rozwiązania związane z wprowadzaniem zmian w kulturze organizacyjnej, systemie motywacyjnym, stylu zarządzania.

W celu maksymalizacji efektywności procesu wykorzystujemy:

  • innowacyjne narzędzia diagnozy
  • nieinwazyjne metody obserwacji
  • nowoczesne technologie

Dostarczamy efekty:

  • audyt innowacyjności organizacji
  • rekomendacje reorganizacji zasobów
  • 3-etapowy model pobudzenia innowacyjności organizacji
  • wskazanie profesjonalistów modelujących proces kreowania organizacji przyszłości
  • wykorzystanie pasji pracowników