Indywidualne sesje z psychologiem biznesu

„Czynnikami wywołującymi stres nie są obiektywne cechy przedmiotów, a sposób spostrzegania ich przez podmiot” R. Lazarus

Brak informacji, niejednoznaczność, przeszkody zewnętrzne i związane w tym emocje, w istotnym stopniu obniżają efektywność człowieka i gotowość do zaangażowania się w realizację celów.

Dla utrzymania ciągłości procesów oraz zapewnienia wydajności i jakości pracy ludzi, niezbędne jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. W organizacji uzyskuje się go poprzez kontakt ze „spokojnymi, opanowanymi liderami”, spójny przekaz informacyjny a w niektórych przypadkach także poprzez dedykowanie profesjonalnego wsparcia (medycznego, psychologicznego, finansowego).

Szczególnie ważne w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa psychologicznego jest ułatwienie pracownikom dotarcia do swoich indywidualnych reakcji na wymagania oraz uruchamianie naturalnych strategii radzenia sobie, w tym wrodzonych wzorców myślenia i zachowania, które mogą znaleźć pozytywne zastosowanie.

Warto pamiętać, że niepokój a w konsekwencji poziom stresu jaki jest odczuwany przez osobę nie jest zależny od realnego poziomu zagrożenia, lecz przede wszystkim od jego subiektywnego odczuwania przez osobę.

Indywidualne sesje z psychologiem biznesu odpowiedzą na pytania:

 • Jaki jest mój naturalny sposób wchodzenia w interakcje z otoczeniem w nowej sytuacji?
 • Jakie strategie radzenia sobie ze stresem wybieram w sytuacjach, które uznaję za obciążające lub przekraczające moje zasoby?

Umożliwią:

 • Identyfikację własnych strategii radzenia sobie ze stresem
 • Nabycie wiedzy o sobie potrzebnej do podjęcia racjonalnych decyzji w sytuacji obciążenia stresem
 • Identyfikację swojego potencjału zaradczego celem poradzenia sobie z nową sytuacją
 • Wykorzystanie swoich talentów i naturalnych predyspozycji w procesie adaptacji do nowej sytuacji oraz wdrożenia niezbędnych zmian w zachowaniu

Forma pracy:

 • 1h INDYWIDUALNE SESJE ZDALNE (Skype, Webex, FaceTime, Messenger etc.)
 • 1,5 h sesje indywidualne realizowane w lokalizacji firmy

Narzędzia wspierające rezultaty:

 • Strategie radzenia sobie ze stresem R. Lazarus, S. Folkman
 • Talenty wg. Gallupa
 • Reiss Motivation Profile®

Sylwetki psychologów biznesu:

Jarosław Michałowicz

Jarosław MICHAŁOWICZ       

Psycholog, absolwent UKSW, konsultant z dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze HR, specjalizujący się w udzielaniu wsparcia osobom powracającym na rynek pracy.

Psychoterapeuta z 22 letnim doświadczeniem, ukończył m.in. 4 letnie Studium Terapii Systemowej (akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), Studium Pomocy Psychologicznej (Instytut Psychologii Zdrowia), intensywny 9 miesięczny Kurs Interwencji Kryzysowej.                                              

Justyna Dzięgielewska

Justyna DZIĘGIELEWSKA

Psycholog pracy i stresu (Instytut Psychologii UKSW), absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich (Katedra Zarządzania i Finansów SGH), absolwentka studiów podyplomowych MBA (Akademia Ekonomiczno – Humanistyczna), członek International Coaching Community.

Ma doświadczenie w pracy w administracji publicznej, branży finansowo- ubezpieczeniowej oraz konsultingu (interim HRM). Wspiera firmy na etapie zmian i transformacji biznesowej. Dostarcza know-how, tworzy narzędzia, wdraża nowe rozwiązania w organizacjach.

Ma 19 lat doświadczenia w indywidualnej pracy w nurcie poznawczo – behawioralnym.