Naszym klientom proponujemy nową formułę oceny potencjału kompetencyjnego pracowników.

Swoje działania opieramy na międzynarodowych wytycznych i regułach etycznych, dotyczących stosowania ośrodka oceny opracowanych przez międzynarodową grupę zadaniową ds. Standardów ośrodków oceny, zatwierdzonych przez 34. „Międzynarodowy kongres poświęcony metodom ośrodka oceny” (The International Congress on Assessment Center Methods), który odbył się 24 września 2008 roku w Waszyngtonie (materiał dostępny na stronie: www.assessmentcenters.org)

W celu maksymalizacji skuteczności oceny potencjału pracowników i dostosowaniu procesu do wymogów nowoczesnych organizacji wykorzystujemy:

 • model kompetencyjny klienta
 • skompresowaną procedurę oceny
 • zadania dostosowane do modelu biznesowego i kultury organizacyjnej klienta
 • nowoczesną formułę obserwacji
 • udział asesorów wewnętrznych w procesie oceny
 • nowoczesne technologie

Dostarczamy efekty:

   • ocena potencjału kompetencyjnego pracowników
   • promowanie narzędzi i metod rozwojowych uwzględniających możliwości organizacji
   • rekomendacje sprawdzonych i profesjonalnych firm realizujących wybrane działania rozwojowe
   • udostępnienie organizacji zlecającej proces strategii biznesowych wypracowanych przez uczestników
   • rozpoznanie pasji pracowników i zwiększenie świadomości klienta jak ją efektywnie wykorzystać